DỊCH VỤ MARKETING VÀ PHÒNG MARTKETING CHẠY SỐ CHO DOANH NGHIỆP SMEs

GÓI PM – PERFORMANCE MARKETING
 • PM Basic – Quảng cáo đơn kênh
 • PM Business – Quảng cáo Google vs Facebook
 • PM Enterprise – Quảng cáo đa kênh
GÓI AM – PHÒNG MARKETING THUÊ NGOÀI
 • AMFB – Phòng Facebook Marketing
 • AMGG – Phòng Google Marketing
 • AMYTB – Phòng Media Youtube
 • STRATEGY – Phòng Marketing chiến lược
 • OVERALL – Phòng Marketing tổng thể
GÓI TL – TELESALE
 • TL Basic – Telesale cơ bản
 • TL Business – Telesale kinh doanh
 • TL Enterprise – Telesale doanh nghiệp

 


NHỮNG GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

 

Integrated Marketing

 • Facebook Marketing Services
 • Website Marketing Services
 • SEO & SEM Google Services
 • Viết bài Content/PR/Review/Báo chí
 • Thương mại điện tử E-commerce
 • Chạy quảng cáo tối ưu hoá doanh thu

Brand Marketing

 • Bộ nhận diện thương hiệu
 • Nhận dạng thương hiệu Online – Social Media
 • Nhận dạng thương hiệu Offline – Store/Shop/Branch

Website & Website mini

 • Xây dựng Website
 • Xây dựng Landing Page (Website mini)

Khách Hàng Tiêu Biểu Của Chúng Tôi


“Chúng tôi phải đảm bảo được sự duy trì và phát triển của doanh nghiệp đồng thời luôn có lợi thế trên thị trường mục tiêu.”

– Sứ Mạng MarArting Agency

Have somehting to say?

Leave a comment.