Scroll to read more

Chương trình Thăng hạng là tính năng kiếm tiền từ video chơi game phát trực tiếp trên Facebook. Khi tham gia chương trình Thăng hạng, bạn có thể kiếm tiền từ video đang phát bằng tính năng Sao, phát ở độ phân giải cao (1080p, 60 FPS) và thêm huy hiệu vào Trang của mình. Bạn phải từ 18 tuổi trở lên mới được tham gia chương trình Thăng hạng.

Tìm hiểu về Sao Facebook

Tìm hiểu cách tham gia chương trình Thăng hạng

  1. Tạo Trang người tạo video chơi game hoặc chuyển đổi Trang hiện có thành Trang người tạo video chơi game.
  2. Thu hút 100 người theo dõi trên trang đó.
  3. Phát trực tiếp nội dung trò chơi từ Trang người tạo video chơi game vào ít nhất 2 ngày trong khoảng thời gian 14 ngày liên tiếp.
  4. Phát trực tiếp nội dung trò chơi từ Trang người tạo video chơi game vào ít nhất 4 giờ trong cùng khoảng thời gian 14 ngày liên tiếp.

Bạn có thể theo dõi tiến độ Thăng hạng trong Studio sáng tạo.

Xét duyệt

Sau khi bạn thực hiện các yêu cầu này, Trang và nội dung của bạn sẽ được xét duyệt để đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn cộng đồngChính sách kiếm tiền dành cho đối tác của Facebook. Nếu đáp ứng được những tiêu chuẩn này, bạn có thể được mời Thăng hạng. Facebook có thể thu hồi trạng thái Thăng hạng bất kỳ lúc nào. Facebook sẽ xét duyệt nội dung mới để đảm bảo nội dung không vi phạm các tiêu chuẩn đó.