Scroll to read more

Quản Lý Chiến Lược Là Gì?

Quản lý chiến lược là quá trình liên tục, giúp doanh nghiệp xác định và đạt được các mục tiêu dài hạn. Quá trình này bao gồm việc phân tích môi trường kinh doanh, xác định mục tiêu, lập kế hoạch và triển khai các chiến lược để đạt được mục tiêu đó. Quản lý chiến lược không chỉ là lập kế hoạch mà còn liên quan đến việc thích ứng và điều chỉnh chiến lược để đáp ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh.

Thuật Ngữ Trong Quản Lý Chiến Lược

Thuật Ngữ Trong Quản Lý Chiến Lược

 1. Tầm nhìn (Vision): Tầm nhìn là một bức tranh về tương lai mà tổ chức mong muốn đạt được. Nó thể hiện khát vọng, mục tiêu dài hạn và định hướng phát triển của tổ chức.
 2. Sứ mệnh (Mission): Sứ mệnh định nghĩa lý do tồn tại của tổ chức và phạm vi hoạt động của nó. Nó trả lời các câu hỏi như “Tại sao chúng ta tồn tại?” và “Chúng ta làm gì?”.
 3. Mục tiêu chiến lược (Strategic Goals): Đây là những kết quả cụ thể, có thể đo lường được mà tổ chức mong muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định.
 4. Phân tích SWOT: SWOT là một công cụ phân tích giúp đánh giá các điểm mạnh (Strengths), điểm yếu (Weaknesses), cơ hội (Opportunities) và thách thức (Threats) của một tổ chức.
 5. Lợi thế cạnh tranh (Competitive Advantage): Lợi thế cạnh tranh là những yếu tố độc đáo giúp tổ chức vượt trội hơn so với đối thủ cạnh tranh.
 6. Chiến lược doanh nghiệp (Corporate Strategy): Chiến lược doanh nghiệp là kế hoạch tổng thể cho toàn bộ tổ chức, xác định hướng đi và cách thức hoạt động của tổ chức.
 7. Chiến lược kinh doanh (Business Strategy): Chiến lược kinh doanh tập trung vào việc đạt được lợi thế cạnh tranh trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể.
 8. Chiến lược chức năng (Functional Strategy): Chiến lược chức năng tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu quả của các bộ phận chức năng trong tổ chức, như marketing, tài chính, sản xuất, nhân sự,…
 9. Thị phần (Market Share): Thị phần là tỷ lệ phần trăm doanh thu của một công ty so với tổng doanh thu của ngành.
 10. Chuỗi giá trị (Value Chain): Chuỗi giá trị là tập hợp các hoạt động tạo ra giá trị cho sản phẩm hoặc dịch vụ của một tổ chức.
 11. Mô hình kinh doanh (Business Model): Mô hình kinh doanh mô tả cách thức một tổ chức tạo ra, cung cấp và thu lợi từ sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.
 12. Đổi mới (Innovation): Đổi mới là quá trình tạo ra các sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc mô hình kinh doanh mới.
 13. Khung thời gian chiến lược (Strategic Timeframe): Khung thời gian chiến lược là khoảng thời gian mà một kế hoạch chiến lược bao gồm.
 14. Phân tích PEST: Phân tích PEST (Political, Economic, Social, Technological) giúp tổ chức nhận diện các yếu tố vĩ mô có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
 15. Đánh giá tài nguyên (Resource Audit): Đánh giá tài nguyên là quá trình kiểm tra và đánh giá các tài nguyên của tổ chức, bao gồm tài chính, con người, công nghệ và tài sản vật chất.
 16. Ma trận BCG: Ma trận BCG (Boston Consulting Group) là công cụ phân tích danh mục đầu tư dựa trên thị phần và tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh.
 17. Chiến lược thâm nhập thị trường (Market Penetration Strategy): Chiến lược này tập trung vào việc tăng cường thị phần hiện tại bằng cách tăng cường nỗ lực marketing và bán hàng.
 18. Chiến lược phát triển sản phẩm (Product Development Strategy): Chiến lược này tập trung vào việc phát triển sản phẩm mới để bán trên thị trường hiện tại.
 19. Chiến lược phát triển thị trường (Market Development Strategy): Chiến lược này tập trung vào việc mở rộng sang các thị trường mới với các sản phẩm hiện có.
 20. Chiến lược đa dạng hóa (Diversification Strategy): Chiến lược này tập trung vào việc mở rộng vào các lĩnh vực hoặc thị trường mới.

Các Công Cụ Phân Tích Chiến Lược

Các Công Cụ Phân Tích Chiến Lược

 1. Phân Tích SWOT: Công cụ đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức.
 2. Phân Tích PEST: Công cụ đánh giá các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ.
 3. Ma Trận BCG: Công cụ phân tích danh mục đầu tư dựa trên tăng trưởng và thị phần.
 4. Mô Hình 5 Lực Lượng Của Porter: Công cụ đánh giá sự cạnh tranh trong ngành thông qua 5 lực lượng: đối thủ cạnh tranh hiện tại, đe dọa từ sản phẩm thay thế, sức mạnh của nhà cung cấp, sức mạnh của khách hàng và đe dọa từ đối thủ mới gia nhập.
 5. Cân Bằng Điểm Số (Balanced Scorecard): Công cụ quản lý hiệu suất đo lường sự thành công của chiến lược dựa trên bốn khía cạnh: tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, và học hỏi và phát triển.

Lợi Ích Của Quản Lý Chiến Lược

 1. Xác Định Hướng Đi Rõ Ràng: Quản lý chiến lược giúp tổ chức xác định một hướng đi rõ ràng, định hình các mục tiêu dài hạn và phát triển các kế hoạch cụ thể để đạt được những mục tiêu đó.
 2. Tối Ưu Hóa Sử Dụng Tài Nguyên: Quản lý chiến lược giúp tổ chức tối ưu hóa việc sử dụng các tài nguyên, từ đó cải thiện hiệu quả hoạt động và tăng cường năng suất.
 3. Tăng Cường Khả Năng Cạnh Tranh: Quản lý chiến lược giúp tổ chức nhận diện và tận dụng các cơ hội thị trường, từ đó tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh.
 4. Nâng Cao Khả Năng Thích Ứng: Trong môi trường kinh doanh biến động, quản lý chiến lược giúp tổ chức nâng cao khả năng thích ứng và đối phó với các thay đổi, giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng phát triển bền vững.

Bài viết này cung cấp cái nhìn tổng quan về các thuật ngữ và công cụ chính trong quản lý chiến lược, cùng với lợi ích mà quản lý chiến lược mang lại. Hy vọng thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong việc hiểu và áp dụng quản lý chiến lược vào thực tiễn.