Scroll to read more

Tầm nhìn (Tầm nhìn) là một khái niệm quan trọng trong quản trị chiến lược, đóng vai trò trò chơi như kim chỉ nam định hướng cho mọi hoạt động của một tổ chức. Tầm nhìn là một bức tranh về tương lai mà tổ chức mong muốn đạt được, là nguồn cảm hứng và động lực cho toàn bộ nhân viên. Bài viết này sẽ đi sâu vào khái niệm tầm nhìn, tầm quan trọng của nó đối với doanh nghiệp, cách xây dựng tầm nhìn hiệu quả và những ví dụ thực tế về tầm nhìn của các công ty thành công.

1. Tầm Nhìn Là Gì?

Tầm Nhìn Là Gì?

Tầm nhìn là một tuyên bố ngắn gọn, đầy cảm hứng về trạng thái tương lai mà một tổ chức mong muốn đạt được. Nó có thể hiện lời vọng, mục tiêu dài hạn và định hướng phát triển của tổ chức. Tầm nhìn không chỉ là một mục tiêu kinh doanh đơn thuần mà còn là một ý tưởng lớn, một giấc mơ mà tổ chức muốn biến thành hiện thực.

2. Tầm Quan Trọng của Tầm Nhìn

Tầm nhìn đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Cụ thể:

 • Tạo động lực và cảm hứng: Tầm nhìn tạo ra một mục tiêu chung cho toàn bộ tổ chức, giúp nhân viên có động lực và cảm ngẫu để làm việc hướng tới mục tiêu đó.
 • Thu hút và giữ chân nhân tài: Một tầm nhìn hấp dẫn có thu hút những người có năng lực và tâm huyết, đồng thời giữ chân họ gắn bó dài dài với tổ chức.
 • Tạo ra sự khác biệt: Tầm nhìn giúp doanh nghiệp tạo ra sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh, thu hút sự chú ý của khách hàng và đối tác.
 • Hướng dẫn quyết định: Tầm nhìn là cơ sở kinh doanh đưa ra các quyết định chiến lược quan trọng, đảm bảo mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu chung.
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Tầm nhìn là một phần quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, giúp định hình giá trị và niềm tin của nhân viên.

3. Cách Xây Dựng Một Tầm Nhìn Hiệu Quả

Xây Dựng Một Tầm Nhìn Hiệu Quả

Để xây dựng một tầm nhìn hiệu quả, doanh nghiệp cần lưu ý những điểm sau:

 • Rõ ràng và cụ thể: Tầm nhìn cần đạt được một cách rõ ràng, cụ thể và dễ hiểu để mọi thành viên trong tổ chức có thể nắm bắt và thực hiện.
 • Đầy cảm hứng: Tầm nhìn cần phải truyền cảm hứng và khơi dậy niềm đam mê trong mỗi nhân viên.
 • Thực tế và khả thi: Tầm nhìn cần phải dựa trên thực tế và khả năng của doanh nghiệp, không nên quá xa hoặc không thể đạt được.
 • Liên quan đến sứ mệnh và giá trị cốt lõi: Tầm nhìn cần phải phù hợp và hỗ trợ cho sứ mệnh và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.
 • Được chia sẻ và ủng hộ: Tầm nhìn cần được chia sẻ rộng rãi trong toàn tổ chức và nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người.

4. Ví Dụ Về Tầm Nhìn của Các Công Ty Thành Công

 • Microsoft: “Trao quyền cho mọi người và mọi tổ chức trên hành tinh để đạt được nhiều hơn. “
 • Amazon: “Trở thành công ty nhận khách hàng làm trung tâm nhất trên thế giới, nơi khách hàng có thể tìm và khám phá bất cứ điều gì họ muốn mua trực tuyến. “
 • Google: “Sắp xếp thông tin của thế giới và làm cho nó có thể truy cập và hữu ích trên toàn cầu. “
 • Tesla: “Tăng tốc quá trình chuyển đổi của thế giới sang năng lượng vững chắc. “
 • Nike: “Mang lại cảm hứng và đổi mới cho mọi vận động viên trên thế giới. “

5. Tầm Nhìn và Sứ Mệnh: Sự Khác Biệt

Tầm nhìn và sứ mệnh là hai khái niệm thường được nhắc đến cùng nhau, nhưng chúng có sự khác biệt quan trọng:

 • Tầm nhìn: Mô tả trạng thái tương lai mà tổ chức muốn đạt được.
 • Sứ mệnh: Trả lời câu hỏi “Tại sao chúng ta tồn tại? ” và “Chúng ta ta làm gì? “.

Sứ mệnh là nền tảng cho tầm nhìn. Tầm nhìn là đích đến, còn sứ mệnh là con đường để đến đích đó.

6. Vai Trò của Lãnh Đạo Trong Việc Xây Dựng và Duy Trì Tầm Nhìn

Vai Trò của Lãnh Đạo Trong Việc Xây Dựng và Duy Trì Tầm Nhìn

Lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì tầm nhìn của tổ chức. Họ cần phải:

 • Truyền đạt tầm nhìn: Lãnh đạo cần truyền đạt tầm nhìn một cách rõ ràng và thuyết phục cho toàn bộ tổ chức.
 • Tạo động lực: Lãnh đạo cần tạo động lực và truyền cảm hứng cho nhân viên để họ cùng chung sức thực hiện tầm nhìn.
 • Bảo đảm sự nhất quán: Lãnh đạo cần đảm bảo mọi hoạt động của tổ chức đều nhất quán trong tầm nhìn.
 • Thích ứng với thay đổi: Lãnh đạo cần linh hoạt điều chỉnh tầm nhìn khi môi trường kinh doanh thay đổi.

Kết quả

Tầm nhìn là một yếu tố quan trọng trong quản trị chiến lược, giúp doanh nghiệp định hướng, tạo động lực và đạt được thành công bền vững. Bằng cách xây dựng và duy trì một tầm nhìn hiệu quả, doanh nghiệp có thể vượt qua mọi phương thức và vươn tới những tầm cao mới.