Scroll to read more

Bộ định hướng doanh nghiệp, bao gồm tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và khẩu hiệu, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của một tổ chức. Nó không chỉ giúp doanh nghiệp xác định mục tiêu, định hướng phát triển mà còn xây dựng văn bản doanh nghiệp và tạo niềm tin cho khách hàng. Bài viết này sẽ đi sâu vào từng yếu tố định hướng, cách xây dựng chúng một cách hiệu quả và những ví dụ thực tế để bạn có thể áp dụng cho doanh nghiệp của mình.

1. Tầm Nhìn (Vision):

1.1. Định nghĩa Tầm nhìn

Tầm Nhìn (Vision)

Tầm nhìn là bức tranh về tương lai mà doanh nghiệp mong muốn đạt được. Nó có thể hiện khát vọng, mục tiêu dài hạn và định hướng phát triển doanh nghiệp. Tầm nhìn không chỉ là một mục tiêu kinh doanh đơn thuần mà còn là một ý tưởng lớn, một giấc mơ mà doanh nghiệp mong muốn biến thành hiện thực.

1.2. Tầm Quan Trọng của Tầm Nhìn

 • Tạo động lực và cảm hứng: Tầm nhìn tạo ra một mục tiêu chung cho toàn bộ tổ chức, giúp nhân viên có động lực và cảm ngẫu để làm việc hướng tới mục tiêu đó.
 • Thu hút và giữ chân nhân tài: Một tầm nhìn hấp dẫn có thu hút những người tài năng và tâm huyết, đồng thời giữ chân họ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
 • Tạo ra sự khác biệt: Tầm nhìn giúp doanh nghiệp tạo ra sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh, thu hút sự chú ý của khách hàng và đối tác.
 • Hướng dẫn quyết định: Tầm nhìn là cơ sở kinh doanh đưa ra các quyết định chiến lược quan trọng, đảm bảo mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu chung.
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Tầm nhìn là một phần quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, giúp định hình giá trị và niềm tin của nhân viên.

1.3. Cách Xây Dựng Một Tầm Nhìn Hiệu Quả

 • Rõ ràng và cụ thể: Tầm nhìn cần đạt được một cách rõ ràng, cụ thể và dễ hiểu để mọi thành viên trong doanh nghiệp có thể nắm bắt và thực hiện.
 • Đầy cảm hứng: Tầm nhìn cần phải truyền cảm hứng và khơi dậy niềm đam mê trong mỗi nhân viên.
 • Thực tế và khả thi: Tầm nhìn cần phải dựa trên thực tế và khả năng của doanh nghiệp, không nên quá xa hoặc không thể đạt được.
 • Liên quan đến sứ mệnh và giá trị cốt lõi: Tầm nhìn cần phải phù hợp và hỗ trợ cho sứ mệnh và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.
 • Được chia sẻ và hỗ trợ: Tầm nhìn cần được chia sẻ rộng rãi trong toàn doanh nghiệp và nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người.

2. Sứ mệnh (Mission):

2.1. Định nghĩa Sứ mệnh

Sứ mệnh (Mission)

Sứ mệnh là lý do tồn tại của doanh nghiệp, có thể hiện thực hóa mục tiêu và giá trị mà doanh nghiệp mang lại cho xã hội và khách hàng. Sứ mệnh trả lời câu hỏi “Tại sao chúng ta tồn tại?” và “Chúng ta đang làm gì?”.

2.2. Tầm Quan Trọng của Sứ mệnh

 • Định hướng hoạt động: Sứ mệnh giúp doanh nghiệp xác định lĩnh vực hoạt động và tập trung vào những gì mình làm tốt nhất.
 • Tạo động lực cho nhân viên: Sứ mệnh giúp nhân viên hiểu rõ mục tiêu công việc của mình và cảm nhận được ý nghĩa trong những việc họ làm.
 • Thu hút khách hàng và đối tác: Sứ mệnh rõ ràng giúp doanh nghiệp thu hút những khách hàng và đối tác có cùng giá trị và mục tiêu.
 • Xây dựng lòng tin: Sứ mệnh có thể thực hiện cam kết của doanh nghiệp đối với xã hội và khách hàng, giúp xây dựng lòng tin và uy tín.

2.3. Cách xây dựng Một Sứ Mệnh Hiệu Quả

 • Ngắn gọn và dễ nhớ: Sứ mệnh nên được diễn đạt một cách ngắn gọn, dễ nhớ và dễ hiểu.
 • Thể hiện giá trị cốt lõi: Sứ mệnh cần phản ánh những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.
 • Có tính khả thi: Sứ mệnh cần phải thực tế và có thể đạt được.
 • Có tính chất khác biệt: Sứ mệnh cần thể hiện sự khác biệt của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh.

3. Giá Trị Cốt Lõi (Core Values):

3.1. Định nghĩa Giá Trị Cốt Lõi

Giá Trị Cốt Lõi (Core Values)

Giá trị cốt lõi là những nguyên tắc, niềm tin và chuẩn đạo đức cơ bản định hình văn hóa và hành vi của doanh nghiệp. Chúng tôi là kim chỉ nam cho mọi quyết định và hoạt động của doanh nghiệp.

3.2. Tầm Quan Trọng của Giá Trị Cốt Lõi

 • Xây dựng văn bản doanh nghiệp: Giá trị cốt lõi là nền tảng để xây dựng một văn bản doanh nghiệp mạnh mẽ và gắn kết.
 • Thu hút và giữ chân nhân tài: Nhân viên có xu hướng gắn bó với những doanh nghiệp có giá trị cốt lõi phù hợp với bản thân họ.
 • Xây dựng lòng tin: Cốt lõi giá trị có thể thực hiện cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.
 • Hướng dẫn quyết định: Giá trị cốt lõi giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định đúng đắn trong mọi vấn đề.

3.3. Cách xác định giá trị Cốt lõi

 • Xác định những giá trị quan trọng nhất: Doanh nghiệp cần xác định những giá trị quan trọng nhất đối với mình và khách hàng của mình.
 • Diễn đạt một cách rõ ràng: Cốt lõi giá trị cần được diễn đạt một cách rõ ràng, cụ thể và dễ hiểu.
 • Thể hiện trong hành động: Giá trị cốt lõi cốt lõi không chỉ là những lời nói cần thiết có thể hiện diện trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.
 • Thường xuyên đánh giá và cập nhật: Cốt lõi giá trị cần được đánh giá và cập nhật thường xuyên để phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp và môi trường kinh doanh.

4. Khẩu hiệu (Slogan):

4.1. Slogan định nghĩa

Khẩu hiệu (Slogan)

Slogan là một câu khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, có thể hiện thông điệp chính của doanh nghiệp hoặc sản phẩm. Khẩu hiệu có vai trò quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu và tạo biểu tượng cho khách hàng.

4.2. Tầm Quan Trọng của Slogan

 • Tạo ấn tượng mạnh mẽ: Slogan giúp doanh nghiệp tạo ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng và dễ dàng ghi nhớ thương hiệu.
 • Truyền tải thông điệp: Slogan là cách rút gọn và hiệu quả để truyền tải thông điệp chính của doanh nghiệp hoặc sản phẩm.
 • Tăng cường nhận diện thương hiệu: Slogan giúp khách hàng dễ dàng nhận ra và phân biệt thương hiệu của doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh.

4.3. Cách Xây Dựng Một Slogan Hiệu Quả

 • Ngắn gọn và dễ nhớ: Slogan nên rút gọn, phân tích và dễ nhớ.
 • Thể hiện giá trị và lợi ích: Slogan cần thể hiện giá trị và lợi ích mà doanh nghiệp hoặc sản phẩm mang lại cho khách hàng.
 • Có tính sáng tạo: Slogan cần có tính sáng tạo, độc đáo và khác biệt so với đối thủ cạnh tranh.
 • Phù hợp với mục tiêu: Slogan cần phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp hoặc sản phẩm.

Kết quả

Xây dựng bộ định hướng doanh nghiệp là một quá trình quan trọng, Đòi hỏi sự kiện đầu tư thời gian và công sức. Tuy nhiên, những lợi ích mà nó mang lại là vô cùng lớn. Một bộ định hướng rõ ràng và mạnh mẽ sẽ giúp doanh nghiệp định hướng phát triển, thu hút nhân tài, tạo dựng lòng tin với khách hàng và đối tác, từ đó đạt được thành công bền vững.