Scroll to read more

Chiến lược là một khái niệm không còn xa lạ trong cả lĩnh vực kinh doanh và quân sự. Mặc dù có những mục tiêu và bối cảnh khác nhau, nhưng chiến lược kinh doanh và chiến lược quân sự lại có nhiều điểm tương đồng đáng ngạc nhiên. Bài viết này sẽ so sánh chi tiết hai loại chiến lược này, phân tích những điểm tương đồng và khác biệt, từ đó rút ra những bài học hữu ích cho cả hai lĩnh vực.

1. Điểm Tương Đồng Giữa Chiến Lược Kinh Doanh và Chiến Lược Quân Sự

Điểm Tương Đồng Giữa Chiến Lược Kinh Doanh và Chiến Lược Quân Sự

1.1. Tầm Quan Trọng của Tầm Nhìn và Mục Tiêu

 • Chiến lược kinh doanh: Tầm nhìn và mục tiêu là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Tầm nhìn giúp doanh nghiệp xác định hướng đi dài hạn, trong khi mục tiêu cụ thể hóa tầm nhìn đó thành những kết quả có thể đo lường được.
 • Chiến lược quân sự: Tầm nhìn và mục tiêu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và tập trung nỗ lực của quân đội. Tầm nhìn chiến lược giúp xác định mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến, trong khi mục tiêu chiến thuật cụ thể hóa các bước cần thực hiện để đạt được mục tiêu đó.

1.2. Phân Tích Môi Trường

 • Chiến lược kinh doanh: Doanh nghiệp cần phân tích môi trường kinh doanh, bao gồm cả môi trường bên trong (điểm mạnh, điểm yếu) và môi trường bên ngoài (cơ hội, thách thức) để đưa ra quyết định chiến lược phù hợp. Các công cụ phân tích phổ biến bao gồm SWOT, PESTLE, Five Forces của Porter.
 • Chiến lược quân sự: Tương tự, quân đội cũng cần phân tích kỹ lưỡng chiến trường, bao gồm địa hình, thời tiết, lực lượng địch và lực lượng ta. Thông tin này giúp chỉ huy đưa ra quyết định chiến thuật chính xác và hiệu quả.

1.3. Lựa Chọn và Thực Hiện Chiến Lược

 • Chiến lược kinh doanh: Doanh nghiệp cần lựa chọn chiến lược phù hợp với nguồn lực và mục tiêu của mình. Sau khi lựa chọn, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch hành động chi tiết và triển khai thực hiện.
 • Chiến lược quân sự: Chỉ huy quân sự cũng cần lựa chọn chiến thuật phù hợp với tình hình chiến trường và mục tiêu của trận đánh. Sau đó, họ sẽ triển khai chiến thuật bằng cách điều động quân đội, sử dụng vũ khí và trang thiết bị.

1.4. Đánh Giá và Điều Chỉnh

 • Chiến lược kinh doanh: Doanh nghiệp cần thường xuyên đánh giá hiệu quả của chiến lược và điều chỉnh khi cần thiết để thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh.
 • Chiến lược quân sự: Tương tự, chỉ huy quân sự cũng cần đánh giá kết quả của từng trận đánh và điều chỉnh chiến thuật nếu cần thiết.

2. Điểm Khác Biệt Giữa Chiến Lược Kinh Doanh và Chiến Lược Quân Sự

Điểm Khác Biệt Giữa Chiến Lược Kinh Doanh và Chiến Lược Quân Sự

2.1. Mục Đích

 • Chiến lược kinh doanh: Mục đích chính là tối đa hóa lợi nhuận và đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững.
 • Chiến lược quân sự: Mục đích chính là giành chiến thắng trong cuộc chiến, bảo vệ quốc gia hoặc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2.2. Đối Thủ

 • Chiến lược kinh doanh: Đối thủ là các doanh nghiệp khác trong cùng ngành hoặc thị trường.
 • Chiến lược quân sự: Đối thủ là quân đội của quốc gia hoặc lực lượng khác.

2.3. Phương Tiện

 • Chiến lược kinh doanh: Sử dụng các công cụ như marketing, sản phẩm, giá cả, phân phối, công nghệ,…
 • Chiến lược quân sự: Sử dụng vũ khí, trang thiết bị quân sự, chiến thuật, hậu cần,…

2.4. Môi Trường

 • Chiến lược kinh doanh: Môi trường cạnh tranh thường ít khốc liệt hơn và có nhiều quy tắc hơn.
 • Chiến lược quân sự: Môi trường chiến tranh khắc nghiệt, nguy hiểm và thường không có nhiều quy tắc.

2.5. Tính Chất của Xung Đột

 • Chiến lược kinh doanh: Xung đột thường là cạnh tranh lành mạnh, đôi bên cùng có lợi.
 • Chiến lược quân sự: Xung đột thường là đối đầu trực tiếp, một mất một còn.

3. Bài Học Từ Chiến Lược Quân Sự Cho Quản Lý Chiến Lược Kinh Doanh

Bài Học Từ Chiến Lược Quân Sự Cho Quản Lý Chiến Lược Kinh Doanh

Mặc dù có những khác biệt, nhưng quản lý chiến lược kinh doanh có thể học hỏi được nhiều điều từ chiến lược quân sự, đặc biệt là từ những tư tưởng của Sun Tzu trong cuốn “Binh pháp Tôn Tử”:

 • Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng: Tầm quan trọng của việc hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và đối thủ.
 • Dĩ đoạt xưng biến, dĩ kỳ chế thắng: Tính linh hoạt và khả năng thích ứng với thay đổi là chìa khóa để chiến thắng.
 • Bất chiến tự nhiên thành: Tìm cách giành chiến thắng mà không cần phải giao tranh trực tiếp.
 • Dĩ chính hợp, dĩ kỳ phá: Sử dụng lực lượng một cách tập trung để tạo ra sức mạnh vượt trội.

Kết Luận

Chiến lược kinh doanh và chiến lược quân sự có nhiều điểm tương đồng về mặt nguyên tắc và quy trình, nhưng khác biệt về mục đích, đối tượng, phương tiện và môi trường. Tuy nhiên, cả hai lĩnh vực đều có thể học hỏi lẫn nhau để nâng cao hiệu quả. Doanh nghiệp có thể áp dụng những bài học từ chiến lược quân sự để xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn.