Scroll to read more

Quản lý chiến lược là một nghệ thuật kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật, giữa phân tích logic và trực giác nhạy bén. Sự kết hợp này tạo nên một quy trình ra quyết định toàn diện, giúp doanh nghiệp thích ứng với môi trường kinh doanh đầy biến động và đạt được thành công bền vững.

Phân Tích và Trực Giác: Hai Mảnh Ghép Của Tư Duy Chiến Lược

Phân tích (Analysis):

Phân tích (Analysis) trong Quản Lý Chiến Lược

Phân tích là quá trình thu thập, xử lý và giải thích dữ liệu để đưa ra những đánh giá khách quan về tình hình hiện tại và dự đoán tương lai. Trong quản lý chiến lược, phân tích đóng vai trò quan trọng trong việc:

 • Nhận diện cơ hội và thách thức: Phân tích môi trường kinh doanh (bên trong và bên ngoài) giúp doanh nghiệp hiểu rõ vị thế của mình, từ đó nhận diện những cơ hội tiềm năng và thách thức cần đối mặt.
 • Đánh giá nguồn lực và năng lực: Phân tích nội bộ giúp doanh nghiệp đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, từ đó xác định những nguồn lực và năng lực cốt lõi cần được phát huy.
 • Xây dựng các lựa chọn chiến lược: Dựa trên kết quả phân tích, doanh nghiệp có thể xây dựng nhiều lựa chọn chiến lược khác nhau để đạt được mục tiêu.
 • Đánh giá hiệu quả chiến lược: Phân tích giúp doanh nghiệp theo dõi, đánh giá hiệu quả của chiến lược đã triển khai và đưa ra những điều chỉnh cần thiết.

Trực giác (Intuition):

Trực giác (Intuition) trong Quản Lý Chiến Lược

Trực giác là khả năng hiểu và đánh giá tình huống một cách nhanh chóng dựa trên kinh nghiệm, cảm xúc và kiến thức tích lũy. Trong quản lý chiến lược, trực giác đóng vai trò quan trọng trong việc:

 • Ra quyết định nhanh chóng: Trong môi trường kinh doanh biến động nhanh, trực giác giúp nhà quản lý đưa ra quyết định kịp thời, không bỏ lỡ cơ hội.
 • Nhận diện những yếu tố khó định lượng: Có những yếu tố khó đo lường bằng số liệu như văn hóa doanh nghiệp, động lực nhân viên, trực giác giúp nhà quản lý nắm bắt và đánh giá những yếu tố này.
 • Đưa ra quyết định trong tình huống mơ hồ: Khi thông tin không đầy đủ hoặc không chắc chắn, trực giác có thể giúp nhà quản lý đưa ra quyết định dựa trên cảm nhận và kinh nghiệm của mình.
 • Thúc đẩy sự sáng tạo: Trực giác là nguồn gốc của những ý tưởng mới, đột phá, giúp doanh nghiệp tạo ra sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh.

Quy Trình Quản Lý Chiến Lược Kết Hợp Phân Tích và Trực Giác

Quy Trình Quản Lý Chiến Lược Kết Hợp Phân Tích và Trực Giác

 1. Xác định Tầm Nhìn, Sứ Mệnh và Giá Trị Cốt Lõi: Giai đoạn này đòi hỏi sự kết hợp giữa phân tích (để hiểu rõ hiện trạng của doanh nghiệp) và trực giác (để hình dung về tương lai).
 2. Phân Tích Môi Trường Kinh Doanh: Phân tích PESTLE (chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ, pháp luật và môi trường) và SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức) là những công cụ phân tích quan trọng. Tuy nhiên, trực giác cũng đóng vai trò trong việc đánh giá mức độ tác động của các yếu tố này đến doanh nghiệp.
 3. Xây Dựng và Lựa Chọn Chiến Lược: Dựa trên kết quả phân tích, doanh nghiệp có thể xây dựng nhiều lựa chọn chiến lược khác nhau. Trực giác giúp nhà quản lý đánh giá tính khả thi và tiềm năng của từng lựa chọn, từ đó đưa ra quyết định cuối cùng.
 4. Triển Khai Chiến Lược: Giai đoạn này đòi hỏi khả năng phân tích để lập kế hoạch hành động chi tiết và phân bổ nguồn lực hiệu quả. Đồng thời, trực giác cũng giúp nhà quản lý điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để thích ứng với những thay đổi của môi trường.
 5. Đánh Giá và Điều Chỉnh Chiến Lược: Phân tích dữ liệu và kết quả thực hiện giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của chiến lược. Trực giác giúp nhà quản lý nhận ra những vấn đề tiềm ẩn và đưa ra quyết định điều chỉnh kịp thời.

Ví dụ về Sự Kết Hợp giữa Phân Tích và Trực Giác

 • Steve Jobs và Apple: Steve Jobs là một ví dụ điển hình về việc kết hợp phân tích và trực giác trong quản lý chiến lược. Ông không chỉ có khả năng phân tích thị trường và công nghệ sắc bén mà còn có trực giác nhạy bén về những sản phẩm mà người tiêu dùng mong muốn.
 • Elon Musk và Tesla: Elon Musk là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa và trực giác mạnh mẽ. Ông đã đưa ra những quyết định táo bạo, đi ngược lại xu hướng thị trường và tạo ra những sản phẩm đột phá như xe điện Tesla.

Kết Luận

Sự kết hợp giữa phân tích và trực giác là chìa khóa để xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh thành công. Bằng cách tận dụng cả hai yếu tố này, doanh nghiệp có thể đưa ra những quyết định sáng suốt, thích ứng với thay đổi và đạt được mục tiêu dài hạn.